Informacija apie mokestį už darželį

Mokestis už vaiko išlaikymą darželyje skaičiuojamas vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312 patvirtintu ,,Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašu” ir 2015 m. lapkričio 26 d. Nr. 1-305, 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 1-160, 2019 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. TSP-311 patvirtintais aprašo pakeitimais.

MOKESTIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ DARŽELYJE (nuo 2020 m. sausio 1 d.)

Grupės pavadinimas Pusryčiai Pietūs Vakarienė 1 karto (pietų)

maitinimo išlaidos

2 kartų maitinimo

išlaidos

3 kartų maitinimo išlaidos
Lopšelio grupė

 

0,48 € 1,03 € 0,48 € 1,03 € 1,51 € 1,99 €
Darželio grupė

 

0,54 € 1,18 € 0,54 € 1,18 € 1,72 € 2,26 €
Priešmokyklinė

grupė

0,54 € 1,18 € 0,54 € 1,18 € 1,72 € 2,26 €

 

Už kiekvieną mėnesį nustatomas 11,50 € mokestis įstaigos reikmėms (nuo 2019-09-01).

Mokesčiui už maitinimą taikomos lengvatos. Šią informaciją teikia direktorius, grupių auklėtojai.

Mokestį už vaiko išlaikymą darželyje pagal iš auklėtojų gautą kvitą reikia sumokėti iki kiekvieno mėnesio 27 d.

Mokestį galima sumokėti tik internetu bet kokiame banke:

Gavėjas:  Panevėžio lopšelis – darželis “Voveraitė”

Gavėjo kodas: 190412474

Bankas “SWEDBANK”, sąsk. Nr. LT 147300010002388235

Skiltyje “Mokėjimo paskirtis”, nurodykite vaiko vardą, pavardę, grupę bei atskirai įrašykite tikslias mokesčio už maitinimą ir įstaigos reikmėms sumas.
Mokestį galima sumokėti  ,,Lietuvos pašto” skyriuose, per ,,Perlo” terminalą.