Veiklos sritys

Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Voveraitė” teikiamas ankstyvasis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikiama logopedinė pagalba.

Atsižvelgiant į vaikų poreikius, organizuojami mokami papildomo ugdymo būreliai, papildantys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Aktyvi veikla vyksta ,,Tėvų (globėjų) konsultaciniame centre”.

2021-2022 mokslo metais sukomplektuota 10 grupių: 1 grupė vaikučiams nuo 1 m. iki 2 m., 2 grupės 2-3 metų vaikams, 5 ikimokyklinio ugdymo ir 2 priešmokyklinio ugdymo mišrios grupės.