Veiklos sritys

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Voveraitė”  veiklos sritis – švietimas.

Veiklos rūšys:

  • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
  • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20.

Panevėžio lopšelio-darželio “Voveraitė” ikimokyklinio ugdymo programa “Spalvota Vaikystė”.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (nuo 2022-09-01).

Kompetencijų raidos aprašas.