Paslaugos

Panevėžio lopšelis-darželis ,,Voveraitė” teikia ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

Vaikams teikiama logopedo pagalba.

Organizuojami mokami papildomo ugdymo užsiėmimai (krepšinio ir robotikos).