Panevėžio lopšelis-darželis ,,Voveraitė” veiklą vykdo pagal nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. 1-234.

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Voveraitė” elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai.