Administracinė informacija

Lopšelio-darželio ,,Voveraitė“ darbo laikas 7.00 -17.48

  • Vaikučius į darželį reikia atvesti iki 9.00 val. ryto. Neatvykus į darželį, prašome skambinti tel. +370 45 433352 arba į grupės telefoną.
  • Visos nelankytos dienos pateisinamos, už jas mokėti nereikia.
  • Veikia papildomo ugdymo būreliai.
  • Lopšelio-darželio ,,Voveraitė“ ikimokyklinio ugdymo programa ,,Spalvota vaikystė”.
  • Dirba specialistai: logopedai, specialusis pedagogas, meninio ugdymo mokytojas.

HN 75:2016 reikalavimai vaikų ugdymui

Draudžiama priimti sergančius ar (ir) turinčius užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja ir yra išskyrų iš nosies, kosti, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi užkrečiamosioms ligoms būdingų bėrimo elementų ir kt.), taip pat turinčius utėlių ar glindų vaikus. Vaikui sunegalavus ugdymo proceso metu, jis izoliuojamas, kol atvyks tėvai, o esant būtinumui nedelsiant kviečiama greitoji medicinos pagalba.