1. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas “Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.
  2. Panevėžio lopšelio-darželio „Voveraitė“ vaikų maitinimo organizavimo tvarka 2022 m.
  3. Panevėžio lopšelio-darželio “Voveraitė” nemokamo ugdytinių maitinimo tvarka.
  4. Valgiaraščiai: lopšelio grupių valgiaraštis; darželio grupių valgiaraštis. Valgiaraštis pagal poreikį gali būti koreguojamas (pasirenkant žuvį, mėsą, vaisius, uogas ir pan.).
  5. Atnaujinti valgiaraščiai: lopšelio grupių valgiaraštis; darželio grupių valgiaraštis.
  6. Maisto produktų tiekėjų sąrašas 2023 m.
  7. Lopšelis-darželis “Voveraitė” – Europos Sąjungos finansuojamų projektų “Vaisių vartojimo skatinimo programa” ir “Pienas vaikams” dalyviai.

Už vaikų maitinimo organizavimą atsakinga vaikų maitinimo ir higienos administratorė tel.8 45 433352