1. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas ,,Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.
  2. Panevėžio lopšelio-darželio „Voveraitė“ vaikų maitinimo organizavimo tvarka 2022 m.
  3. Panevėžio lopšelio-darželio ,,Voveraitė” nemokamo maitinimo tvarka.
  4. Valgiaraščiai: lopšelio grupių valgiaraštis; darželio grupių valgiaraštis. Valgiaraštis pagal poreikį gali būti koreguojamas (pasirenkant žuvį, mėsą, vaisius, uogas ir pan.).
  5. Atnaujinti valgiaraščiai: lopšelio grupių valgiaraštis; darželio grupių valgiaraštis.
  6. Maisto produktų tiekėjai.
  7. Lopšelis-darželis ,,Voveraitė” – Europos Sąjungos finansuojamų projektų ,,Vaisių vartojimo skatinimo programa” ir ,,Pienas vaikams” dalyviai.

Už vaikų maitinimo organizavimą atsakinga vaikų maitinimo ir higienos administratorė tel. +370 (45) 433352.