Dienos ritmas

Veikla Vaikų amžius
1-3 m. 3-5 m. 5-7 m.
Vaikų priėmimas, žaidimai, rytinė mankšta 7.00-8.55 7.00-8.55 7.00-8.15
Pasiruošimas pusryčiams, pusryčiai 8.55-9.15 8.55-9.30 8.15-8.30
Ugdomoji veikla grupėje, aktų ir sporto salėse 9.30-10.50 9.30-10.50 9.30-11.00
Ugdomoji veikla lauke 10.50-11.40 10.50-11.50 11.00-12.10
Pasiruošimas pietums, pietūs 11.45-12.30 12.10-12.30 12.20-12.45
Poilsis* 12.30-15.00 12.30-14.30 12.45-14.30
Popietinis ugdymas 15.00-15.50 14.30-15.50 14.30-16.00
Pasiruošimas vakarienei, vakarienė 15.50-16.10 15.50-16.15 16.05-16.20
Pasivaikščiojimas, veikla grupėje ir lauke, grįžimas namo 16.30-17.48 16.30-17.48 16.30-17.48

*Vaikų poilsio organizavimas:

· Visi grupės vaikai poilsio laiku guldomi į lovytes (arba ant čiužinukų) pailsėti klausant pasakos, relaksacinės muzikos ar pan. Po 30–45 minučių neužmigusiems vaikams siūloma užsiimti ramia veikla ir tam sudaromos sąlygos pritaikytose patalpose/erdvėse (grupės žaidimų patalpoje, jei yra atskiras miegamasis, edukacinėse erdvėse, sporto, meninio ugdymo salėse ir pan.). Neužmigęs ir nepanoręs keltis bei užsiimti ramia veikla vaikas pagal jo pageidavimą paliekamas gulėti lovytėje (arba ant čiužinuko) iki kol panorės keltis arba iki poilsio laiko pabaigos.

·  Pastebėjus, kad vaikui dingo dienos miego poreikis, t. y. per 30–45 min. klausant pasakos, relaksacinės muzikos vaikas 10–15 ugdymo dienų iš eilės neužmiega, keičiamas poilsio organizavimo būdas: neužmiegančiam vaikui poilsio metu organizuojamos ramios veiklos pritaikytose patalpose/erdvėse bei sudaromos sąlygos pailsėti ant sėdmaišių, kilimėlių, čiužinukų, ar pan.

· Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai), pastebėję, kad vaiko nakties miegas nusivėlina dėl mažėjančio pietų miego poreikio ir ilgo pietų miego laiko, raštu gali kreiptis į įstaigos administraciją su prašymu vaikui pakeisti poilsio formą.

· Poilsio laiku nemiegantiems vaikams sudaromos sąlygos ramioms veikloms: knygelių vartymui, pasakų ar istorijų klausymui, dėlionių dėliojimui, spalvinimui, piešimui, karpymui, konstravimui, žaidimui, meditacijai, žiūrėjimui pro langą ir kt.

· Nemiegantys 5-7 m. vaikai turi galimybę lankyti nefomalaus vaikų švietimo būrelius: „Spalvos ir spalviukai“, „Robotika“; užsiimti ramaus pobūdžio muzikiniais užsiėmimais su meninio ugdymo mokytoju.