Būsimųjų pirmokų tėveliams

Pirmokų priėmimas vyksta švietimo skyriuje:

Į katalikiškos krypties Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos ir Alfonso Lipniūno progimnazijos, kurioms aptarnavimo teritorijos nepriskirtos, ir specialiųjų mokyklų (Specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro, „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro, Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos), V. Žemkalnio gimnazijos 1-ąsias klases priimama pačiose mokyklose.

 

 

 

MOKYKLOS APTARNAVIMO TERITORIJOS PAGAL GATVES

Jei turite klausimų, kreipkitės į priešmokyklinio ugdymo pedagogus, direktoriaus pavaduotoją ugdymui, direktorių…