Papildomas ugdymas darželyje

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Voveraitė”
NEFORMALAUS VAIKŲ UGDYMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS 2023-2024 m. m.

VŠĮ ,,Robotikos akademija”. Robotikos užsiėmimų mokytoja Gabrielė Naruševičienė.
TREČIADIENĮ: 12.30-13.30 val.
Asociacija ,,Laikas sportuoti”. Krepšinio treneris Vytautas Čepanonis.
PIRMADIENĮ: 11.30-12.00 val.
KETVIRTADIENĮ: 15.00-15.30 val.
Sportinių šokių klubas ,,Rumba”. Treneriai Rasa ir Darius Norušai.
PIRMADIENĮ: 15.00-15.30 val.
ANTRADIENĮ: 15.00-15.30 val.
Panevėžio moksleivių namai. Kūrybinės dirbtuvės ,,Spalvos ir spalviukai”. Mokytoja Laura Masiulytė.
1 grupė – PIRMADIENĮ, KETVIRTADIENĮ: 12.30-14.30 val.
2 grupė – ANTRADIENĮ, PENKTADIENĮ: 12.30-14.30 val.
3 grupė – ANTRADIENĮ, PENKTADIENĮ: 15.00-17.00 val. (moksleivių namuose).
Panevėžio gamtos mokykla ,,Mažieji gamtos tyrinėtojai”. Mokytoja Deimantė Aukštuolienė.
KETVIRTADIENĮ: 12.00-14.00 val.