1,2 % PARAMA

MIELI TĖVELIAI,

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą lopšeliui-darželiui ,,Voveraitė“ 2022 metus, kurią suteikėte pervesdami 1,2% gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Surinktų lėšų suma – 1545,45 Eur. Paramos lėšų ataskaita už 2022 metus.

Prašytume ir būtume dėkingi, jei ir 2023 metais  1,2% savo GPM sumos pervestumėte mūsų įstaigai, kartu pakviesdami prisidėti ir savo artimuosius bei draugus. Deklaruodami pajamas už 2022 metus, kartu užpildykite „Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos (05 versiją)“, nurodykite paramos gavėją (Panevėžio lopšelį-darželį „Voveraitė”, įm. kodas 190412474, adresas Aukštaičių g. 48, Panevėžys) ir paramos dydį (1,2 proc.). Deklaraciją  pateikite mokesčių inspekcijai iki 2023 m. gegužės 2 d.

Prašymus galėsite pateikti tik e. būdu prisijungiant prie VMI Elektroninio deklaravimo sistemos adresu: https://deklaravimas.vmi.lt. Jei anksčiau teiktame prašyme nurodėte, kad paramą skiriate ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui, prašymo tikslinti nebūtina.

Direktorė Ieva Dirsienė