Panevėžio lopšelio-darželio “Voveraitė” darbo tvarkos taisyklės.

Panevėžio lopšelio-darželio “Voveraitė” švietimo  stebėsenos tvarkos aprašas.

Panevėžio lopšelio-darželio “Voveraitė” vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas.

Panevėžio lopšelio-darželio “Voveraitė” veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas.

Panevėžio lopšelio-darželio “Voveraitė” ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas.

Panevėžio lopšelio-darželio “Voveraitė” metodinės  veiklos organizavimo nuostatai.

Panevėžio lopšelio-darželio “Voveraitė” mobingo prevencijos tvarka.