Darbo užmokestis ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

1. 2020 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos.
2. 2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
3. 2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.
4. 2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.
5. Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2020 metais.
6. Darbo užmokestis nuo 2021 m. sausio 1 d.
7. 2020 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys.
8. 2020 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas.
9. 2021 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos.
10. 2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
11. 2021 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos.
12. 2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
13. 2021 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos.
14. 2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
15. Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2021 m.
16. 2021 m. aiškinamasis raštas.
17. 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys.
18. 2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
19.2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys.
20. Darbo užmokestis 2022 m. balandžio 1 d.
21. 2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.
22. Finansinės būklės ataskaita.
23. Veiklos rezultatų ataskaita.
24. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
25. Spec. lėšų panaudojimas 2022 m.
26. 2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys.
27. Finansinės buklės ataskaita.
28. 2022 m. biudžeto vykdymo ataskaita.
29. Finansinių atskaitų rinkinys už 2022 m. ir aiškinamasis raštas.
30. Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. I ketv.:  finansinės būklės ataskaita I ketv.; VSAFAS 2023 m. I ketv.; veiklos rezultatų ataskaita 2023 m. I ketv.; sutrumpintas aiškinamasis raštas 2023 m. I ketv.
31. Darbo užmokestis 2022-12-31.
31. Biudžeto vykdymo 2023 m. I ketv. ataskaita: mokėtinų sumų ataskaitos forma (9 priedas) 2023 m. 1 ketv.; biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas 2023 m. I ketv.;  biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo forma  2023 m. I ketv.
32. Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. II ketv.: sutrumpintas  finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2023 m. II ketv.; veiklos rezultatų ataskaita  2023 m. II ketv.; veiklos ataskaitos priedas; finansinės būklės ataskaita II ketv.; biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita II ketv.
36.
Darbo užmokestis 2023-09-01.
37. Finansinių atasakaitų rinkinys už 2023 m. III ketv.: veiklos rezultatų ataskaita III ketv.; finansinės būklės ataskaita III ketv.; sutrumpintas finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas; priedas.
38. Metinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m.
39. Metinis biudžeto ataskaitų rinkinys už 2023 m.
40. Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys už 2024 m. I ketv.
41. Panevėžio lopšelio-darželio ,,Voveraitė”  darbo apmokėjimo sistema nuo 2024-01-01.
42. Panevėžio lopšelio-darželio ,,Voveraitė” darbuotojų darbo užmokestis nuo 2024-01-01.
43. Finansinių ataskaitų rinkinys už 2024 m. I ketv.