Darbo užmokestis ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

1. 2020 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos
2. 2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
3. 2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
4. 2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
5. Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2020 metais.
6. Darbo užmokestis nuo 2021 m. sausio 1 d.
7. 2020 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys
8. 2020 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
9. 2021 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos
10. 2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
11. 2021 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos
12. 2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
13. 2021 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos
14. 2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

15. Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2021 metais

16. 2021 metų aiškinamasis raštas

17. 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys

18. 2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

19.2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

20. Darbo užmokestis 2022 m. balandžio 1 d.

21. 2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

22.Finansinės būklės ataskaita

23.Veiklos rezultatų ataskaita

24.Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

25.Spec lėšų panaudojimas 2022 metai

26.2022-m.-II-ketvircio-finansiniu-ataskaitu-rinkinys

27.Finansines-bukles-ataskaita-1

28.2022 m. biudžeto vykdymo ataskaita

29. Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m.

30.Finansinės būklėsataskaita I ketv.