LAIMA VASIENĖ
tel. 8 45 433352
el. paštas: laimavasiene@gmail.com

 

Atliekamos funkcijos: lopšelio-darželio aptarnaujančio personalo darbo organizavimas, pastatų priežiūros organizavimas, buhalterinių dokumentų rengimas, mažos vertės pirkimų organizavimas, grafikų, darbo apskaitos žiniaraščių rengimas, švaros ir tvarkos užtikrinimas, vidaus lauko aplinkos priežiūra ir kontrolė saugumo aspektu, darbų, gaisrinės ir civilinės saugos organizavimas ir kontrolė, rūpinimasis įvairiomis metrologinėmis patikromis.

 

Specialieji reikalavimai ūkvedžio pareigybei: aukštesnysis arba aukštasis išsilavinimas, organizacinio darbo patirtis, LR Higienos normų, priešgaisrinės, civilinės, darbų saugos, viešųjų pirkimų organizavimo išmanymas.