“Laukiame Velykų”


Pažadinus, kas buvo užmigdyta,
Velykų saulė patekėjo rytą,
Prikėlė žolę, medį, plukės žiedą,
Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda.

Velykos – pavasario šventė, kai atbudusi gamta dovanoja gaivią žalumą, paukštelių čiulbėjimą, saulutės šilumą bei taip vaikų laukiamą Velykų šventę. Laukdami Šv. Velykų, Panevėžio lopšelio-darželio “Voveraitė” auklėtiniai, kartu su mokytojomis ir tėveliais, puošė darželio erdves,  savo grupes,  gamino įvairias dekoracijas, atliko įvairius bandymus ir eksperimentus su kiaušiniais, žaidė įvarius žaidimus Velykų tema. Savaitės pabaigoje “Bitučių” grupės vaikai rinkosi į aktų salę. Čia juos pasitiko Velykė ir Velykinis kiškis. Padedami vaikų, Velykė ir Kiškis papasakojo apie tai, kas margučius išmargina, ką kiekviena margučio spalva reiškia, kam tuos margučius reikia ridenti ir kodėl būtinai ant žolės. Džiaugėsi, kad vaikai apie spalvų simboliką ir patys nemažai žino.  O kad vien tik pasakojimų klausytis neprailgtų Velykė ir Kiškis sugalvojo vaikams ir pramogų. Vaikai dėliojo išsibarsčiusias kiaušinio dalis, dažė margučius, šoko ir dainavo.