,,Trys karaliai”


Per sniegą brenda Trys Rytų  Karaliai.
 Su auksu, mira, smilkalais brangiais.
Tyli  žvaigždė  jiems  uoliai  rodo kelią.
Dangus nusėtas žiburiais smulkiais.

2023 m. sausio 6 d. trys karaliai: Kasparas, Merkelis  ir Baltazaras apsilankė ir Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Voveraitė”. Karaliai dovanų atnešė miros, smilkalų ir aukso, linkėjo sveikatos, laimės ir džiaugsmo, o iškeliaudami ant durų staktos kreida užrašė savo vardų pirmąsias raides K+B+M.