Sveikatą stiprinanti mokykla


2022 m. gruodžio mėn.  Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija  įvertino Panevėžio lopšelio-darželio “Voveraitė” sveikatos stiprinimo programą ir priėmė sprendimą pripažinti įstaigą sveikatą stiprinančia mokykla.

Sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas –stiprinti vaikų ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką.

Naujų sveikatą stiprinančių mokyklų sąrašą bus galima rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainės aktualijose www.smlpc.lt .