STEAM ugdymas


Š. m. balandžio 2–4 d. priešmokyklinės ,,Lapiukų” grupės vaikai dalyvavo STEAM veikloje ,,Kodėl sugriuvo paršelio namelis?”. STEAM veiklos užduotys:

S (gamtos mokslai) – klausytis pasakojimų apie namų statybą, aiškintis įvairių statybinių medžiagų savybes (plytos, šiaudai, molis), bandyti surinktą informaciją sisteminti, daryti kritiškas išvadas ir įgytas žinias taikyti suplanuotoje veikloje.

T (technologijos) – internete ieškoti 3D namų maketų; stebėti, tyrinėti namus iš išorės ir vidaus.

E (inžinerija) – iš pasirinktos konstrukcinės medžiagos  projektuoti ir statyti pasirinktą namelį;

A (menai) – pasirinktomis priemonėmis sukurti namelį paršiukui.

M (matematika) – iš magnetinių figūrų sukurti namo maketą, bandyti atvaizduoti jį brėžiniu; skaičiuoti, kiek ir kokių detalių  buvo panaudota; matuoti, kuriam paršiukui tiks pastatyti nameliai.