STEAM projektas „Pati gražiausia Morė”


2023 m. vasario 1-24 d. vyko respublikinis STEAM projektas „Pati gražiausia Morė”, kurį organizavo priešmokyklinio ugdymo mokytojos Asta Drakšienė ir Inga Liktorienė. Projekto tikslas – padedant mokytojams skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus geriau pažinti lietuvių liaudies tradicijas per gamtos mokslus, inžineriją, menus, technologijas ir matematiką. Uždaviniai: lavinti vaikų STEAM gebėjimus išradingai plėtojant veiklą, kuriant netradicinius kūrinius – Mores; stiprinti vaikų pasitikėjimo savimi jausmą, drąsiai eksperimentuojant, sprendžiant problemas, ieškant, tyrinėjant, kuriant, pristatant kūrybos rezultatus.