Priešmokyklinukai Panevėžio moksleivių namuose


2022 m. rugsėjo 13–15 d. „Meškiukų“, „Lapiukų“ ir „Bitučių“ grupių vaikai lankėsi Panevėžio moksleivių namų organizuotose edukacijose: „Keramika”, „Pradinis lėktuvų modeliavimas“, „Sportinis turizmas“, „Muzika ir šokis“. Edukacijų metu vaikai  gilino žinias neformaliojo vaikų švietimo srityje, ugdėsi gebėjimą komunikuoti menų raiškos priemonėmis, gilino asmeninę, meninę ir socialinę kompetencijas.