Priešmokyklinukai Panevėžio Moksleivių namuose


Š.m. rugsėjo 13-15 d. “Meškiukų”, “Lapiukų” ir “Bitučių” grupių vaikai lankėsi Panevėžio moksleivių namų organizuotose edukacijose “Keramika”, “Pradinis lėktuvų modeliavimas”, “Sportinis turizmas”, “Muzika ir šokis”. Edukacijų metu vaikai  gilino žinias ir gebėjimus neformaliojo vaikų švietimo srityje, ugdėsi gebėjimą komunikuoti menų raiškos priemonėmis; gilino asmeninę, meninę ir socialinę kompetencijas.