2023 m. spalio 19 d. 10 val. Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Voveraitė” buvo organizuotos mokomosios civilinės saugos pratybos, kurių  metu buvo ugdomi vaikų  gebėjimai saugiai elgtis ekstremaliosiomis sąlygomis. Pratybų metu iš lopšelio-darželio evakuavosi 119 vaikų, 12 mokytojų, 2 praktikantai, 5 administracijos ir 14 aptarnaujančio personalo darbuotojų. Išgirdę pavojaus signalą visi skubiai paliko įstaigos patalpas ir susirinko specialiu ženklu pažymėtoje vietoje. Mokytojai suskaičiavo savo grupių vaikus ir  šių pratybų koordinatoriui pranešė, kad visi vaikai saugūs. Nenustačius pavojaus, buvo leista tęsti ugdymo procesą ir saugiai grįžti į grupes.