Mokytojų sukurtų metodinių priemonių pristatymas-paroda


2024 m. vasario 1 d. Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Voveraitė” vyko metodinė diena, kurios metu mokytojai pristatė savo sukurtas metodines priemones.

Metodinės grupės pirmininkės Bangos Sakalauskienės pranešimas:
“Visų mūsų lūkestis – kokybiškas ugdymas, siekiant kiekvieno vaiko pažangos. Vaikai mokosi žaisdami, todėl svarbu, kad vaiko aplinkoje būtų jam tinkami žaislai ir daiktai, kurie sudarytų sąlygas jo vystymuisi, tobulėjimui, kūrybiškumui, jį motyvuotų, aktyvintų, padėtų įgyti reikalingų gebėjimų ir įgūdžių, lavintų problemų sprendimo įgūdžius, erdvės suvokimą, smulkiąją motoriką, kantrybę ir atkaklumą, aktyvintų vaiko protą, skatintų kritinį mąstymą, mokytų spręsti problemas ir priimti tam tikrus sprendimus, suteiktų laimėjimo, pasigėrėjimo jausmą, mokytų kantrybės, atidumo bei kruopštumo. Todėl darželyje turime atsakingai, apgalvotai aprūpinti vaikus žaislais ir žaidimais, nes pedagogams visų pirma turi rūpėti ne vaikų laisvalaikio praleidimas, bet įvairių gebėjimų lavinimas.
Mokymasis per žaidimą skirstomas į keletą tipų:
 Sensoriniai žaidimai: juose naudojamos skirtingos medžiagos (vanduo, smėlis, molis, akmenukai ir pan.), t. y. viskas, kas gali būti jaučiama pirštais ar oda.
 Statybiniai žaidimai: įvairių dydžių, medžiagų ir formų figūros, skatinančios statyti ir ugdytis problemų sprendimo įgūdžius.
 Vaizduotės žaidimai: juose pasitelkiami įvairūs buities daiktai, aprangos detalės ir kt. arba tik vaizduotė ir kūno kalba.
 Meno užsiėmimai: naudojamos įvairios priemonės, skirtos saviraiškai i kūrybinių gebėjimų lavinimui.
 Žaidimai gamtoje: sudaro galimybes tyrinėti gamtą, veikti joje (eiti į žygį, sodinti ir prižiūrėti augalus, skinti obuolius, lipti į medį ir pan.).
Nors ir klasifikuojami, žaidimai yra persipynę tarpusavyje ir gali būti kombinuojami įvairiausiais tikslais. Jie taip pat gali vykti pačiose įvairiausiose vietose. Priklausomai nuo priemonių paskirties, jos naudingos tuo, kad:
 Skatina smalsumą. Vaikai nuo pirmųjų gyvenimo dienų noriai tyrinėja pasaulį, todėl mūsų pareiga užtikrinti, kad jiems nepritrūktų tinkamų priemonių tai padaryti. Žaisdami, veikdami vaikai perpras naujus procesus ir kur kas geriau pažins juos supančią aplinką.
 Moko reikšti jausmus. Spalvos, formos ar garsai iššaukia tam tikras vaikų emocijas- jie po truputį ima suvokti daiktų skirtumus ir jiems patinkančias bei nepatinkančias savybes.
 Gali padidinti IQ. Tokie žaislai naudojami motorinių įgūdžių, atminties lavinimui, mąstysenai ir psichologiniam brendimui, ateityje gali netgi prisidėti prie geresnių mokymosi rezultatų mokykloje”.