„Guvus ir sveikas – užsigrūdinęs vaikas“


Panevėžio lopšelio-darželio „Voveraitė“ sveikatos stiprinimo projekto „Voveriukai sveikuliukai 2023“ liepos mėn. iššūkis buvo „Guvus ir sveikas užsigrūdinęs vaikas“, kurio tikslas – formuoti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius. Siekiant įgyvendinti išsikeltą tikslą buvo organizuotos įvairios sveikatos stiprinimo, grūdinimosi veiklos: žaidimai su vandeniu ir purvu,  pasivaikščiojimai „Basų pėdų takeliais“ ir pan.