Bendradarbiavimas


2024 m. gegužės 8 d. Panevėžio lopšelis-darželis ,,Voveraitė”, kartu su socialiniais partneriais (Pasvalio lopšelio-darželio ,,Liepaitė” mokytojais) organizavo kolegialaus grįžtamojo ryšio renginį ,,Pasikeiskime darbo vietomis”. Mūsų įstaigos atstovai (ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Daivutė, Eglė, meninio ugdymo mokytoja Orinta ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa) išvyko į Pasvalio lopšelį-darželį ,,Liepaitė”, o jų darbo vietas užėmė į svečius atvykę mokytojai, kurie vaikams ogganizavo ugdomasias veiklas, dalijosi įspūdžiais ir gerąja patirtimi ir sugrįžo į savo įprastas darbo vietas. Ši patirtis padėjo suprasti skirtingų įstaigų veiklos metodus bei įkvėpė dalintis savo patirtimi su kolegomis.