Jolanta Giratavičienė

tel. 8 45 433352
el. paštas: panvoveraite@gmail.com

 

Atliekamos funkcijos: lopšelio-darželio finansinės – buhalterinės apskaitos vykdymas,atitinkantis teisės aktų reikalavimus, finansinių – ūkinių operacijų teisėtumo užtikrinimas, lėšų, kurios būtų naudojamos racionaliai ir taupiai, kontrolė, įstaigos finansinių ataskaitų teikimas įvairioms institucijoms, sąmatų rengimas ir vykdymas, finansinių rezultatų apskaita, lėšų saugumo užtikrinimas ir pan.

 

Specialieji reikalavimai vyr. buhalterio pareigybei: aukštesnysis arba aukštasis buhalterinis išsilavinimas, vienos užsienio kalbos mokėjimas, darbo kompiuteriu įgūdžiai.