STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos kontekste. STEAM sąvoka suprantama, kaip gamtos  mokslai(angl. science), technologijos (angl. technology), inžinerija (angl. engineering), menai (angl. arts) ir  matematika (angl. maths). Kiekviena STEAM sritis ugdo gan svarbius vaikų gebėjimus: gamtos mokslai – mokslinį mąstymą ir supratimą apie aplinkoje vykstančius įvykius, matomus reiškinius; technologijos – žinojimą kokias medžiagas ir įrankius pasirinkti, kad lengviau būtų dirbti; inžinerija – tikslo matymą, loginį mąstymą ir sistemingą problemų sprendimą; menai – kūrybiškumą, „kitokį“ objektų matymą: matematika – suvokimą apie kiekybinius duomenis ir analizavimo įgūdžius.

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Voveraitė” 2023-2024m. m. STEAM veiklos planas.