STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos kontekste. STEAM sąvoka suprantama, kaip gamtos  mokslai(angl. science), technologijos (angl. technology), inžinerija (angl. engineering), menai (angl. arts) ir  matematika (angl. maths). Kiekviena STEAM sritis ugdo gan svarbius vaikų gebėjimus: gamtos mokslai – mokslinį mąstymą ir supratimą apie aplinkoje vykstančius įvykius, matomus reiškinius; technologijos – žinojimą, kokias medžiagas ir įrankius pasirinkti, kad lengviau būtų dirbti; inžinerija – tikslo matymą, loginį mąstymą ir sistemingą problemų sprendimą; menai – kūrybiškumą, „kitokį“ objektų matymą: matematika – suvokimą apie kiekybinius duomenis ir analizavimo įgūdžius.

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Voveraitė” 2023-2024 m. m. STEAM veiklos planas.
2024 m. STEAM veiklos:
,,Geltonoji savaitė”, ,,Mėlynoji savaitė”, ,,Planetos”, ,,Pėdsakai žiemą”, ,,Kosmosas”, ,,Vandens savybės”, ,,Senių besmegenių šalyje”, ,,Namai”, ,,Spalvotas ledas”, ,,Ledinukai”, ,,Besmegenis”, ,,Linksmieji besmegeniai”, ,,Spalvotas pasaulis”, ,,Batsiuviai”, ,,Atšvaitas”, ,,Televizijos bokštas”, ,,Sniegas ir ledas”, ,,Žiemos paukštis”, ,,Žiemos raštai”, ,,Šaltuko dovanos”, ,,Žiemos šalčio pasaka”, ,,Daiktas ir popierius”; ,,STEAM raidės”, ,,Sveikuolių desertas”, ,,Vaza”, ,,Žvakė”, ,,Žiemos šalčio pasaka”, ,,Spalvos kitaip”, ,,Pirštinių iššūkis”, „Tiltas, ,,Sagų paveikslas”, ,,Pagrandukas”, ,,Bjaurusis ančiukas”, ,,Rūšiuoju, mąstau, išbandau”, ,,Pilys”, ,,Saulės spindulėlis”, ,,Antras daikto gyvenimas”, ,,Kiaušinių eksperimentas”, ,,Gandralizdis”,  ,,Vanduo”, ,,Stebuklingi burbulai”, ,,Vilniaus oro uostas”, ,,Vištytės pyragas”, ,,Pelenė”, ,,Planetos”, ,,Aš sėju ir auginu”, ,,Kaziuko mugė”, ,,Žaidimai su šviesos stalu”,  ,,Saulės sistema”, ,,Linijos ir formos”, ,,Stebuklingas kiaušinis”, ,,Miesto statybos”, ,,Energiukai”, ,,Vorai”, ,,Margučiai”, ,,Svogūnai”, ,,Sodinu, auginu”,,,Batai”, ,,Tekstilės ir pirštukų išdaigos“, ,,Formos”, ,,Kodėl sugriuvo paršelio namelis?”, ,,Žiede, žiedeli, kur gi tu?”, ,,Vaivorykštė”, ,,Pavasario pievų gėlės”, ,,Auginus pats”, ,,Kepu pyragą”.

2023 m. STEAM veiklos: ,,Kepu, kepu pyragą”, ,,Vaikai gamna”, ,,Išdykę obuoliukai”, ,,Gaminu baltą mišrainę”, ,,Sniegas”, ,,Pelėsis”, ,,Obuolys”, ,,Matavimo prietaisai”, ,,Garsas”, ,,Vandenėlis tešku, tešku”, ,,Kas kur gyvena?”, ,,Aš rūpinuosi paukšteliais”; ,,Žiemos šalčio pasaka“, ,,Laukiame Šv. Kalėdų”, ,,Linijų karalystėje”.