VEIKLOS SRITYS
Panevėžio lopšelyje-darželyje ,,Voveraitė" teikiamas ankstyvasis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
 
Vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikiama logopedinė pagalba, dirba specialusis pedagogas.

Atsižvelgiant į vaikų poreikius, organizuojami mokami papildomo ugdymo būreliai: krepšinio, futbolo, anglų k., robotikos, šokių.
 
Aktyvi veikla vyksta ,,Tėvų (globėjų) konsultaciniame centre".
 
2019-2020 mokslo metais sukomplektuota 10 grupių: 2 grupės vaikučiams nuo 1 m. iki 2 m., 1 grupė 2-3 metų vaikams, 5 ikimokyklinio ugdymo ir 2 priešmokyklinio ugdymo mišrios grupės.