2 % PARAMA

        

    MIELI   TĖVELIAI,

 

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą lopšeliui-darželiui ,,Voveraitė“  2019 metais, kurią suteikėte pravesdami 2% gyventojų pajamų mokesčio (gauta 1069,11 Eur). Lėšos (922,75 Eur) buvo panaudotos šioms reikmėms:

įstaigos veiklos viešinimui mieste ir šalyje  skirtų stendų gamybai (185 Eur); įstaigos veiklai reikalingų dokumetų įregistravimui VĮ "Registrų centras" (42,59 Eur); vaikų draudimui (120 Eur); vaikų užduočių kopijavimui skirto kopijavimo aparato tonerio pildymui (31,99 Eur); vadovėliams (29 Eur); 6 grupės remontui reikalingoms medžiagoms (70,03 Eur); priemonėms lauko aplinkos gražinimui (85,04 Eur); termometrams vaikų temperatūrai matuoti (40 Eur); gėlių ir gyvatvorės sodinukams (206 Eur); užuolaidoms aktų salėje (113,10 Eur)


Tikimės Jūsų paramos ir 2020 metais. Čia galite rasti naujausią Valstybinės mokesčių inspekcijos informaciją.
Norėdami mus paremti, deklaruodami pajamas už 2019 metus, kartu užpildykite "Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį  paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos 3 versiją"  (nurodyti paramos gavėją - Panevėžio lopšelį-darželį "Voveraitė", įm. kodas 190412474, adresas Aukštaičių g. 48, Panevėžys) ir iki 2020 m.  gegužės 1 d. pateikite ją mokesčių inspekcijai.
 

Direktorė Ieva Dirsienė