Panevėžio lopšelis-darželis ,,VOVERAITĖ"-
Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga
Aukštaičių g. 48, Panevėžys
LT-36123, tel. 8 45 433352
Įmonės kodas 190412474
Darbo laikas - 7.00-18.00
El.paštas: panvoveraite@gmail.com
internetinė svetainė: www.voveraite.lt
 
         
 
  
COVID-19
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų" ir sprendimo pakeitimai:

2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1553

2020 m. birželio 16 d. Nr. V-1487

2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1840

2020 m. rugsėjo 22 d. Nr. V-2090

2020 m. rugsėjo 25 d. Nr. V-2118

2020 m. spalio 6 d. Nr. V-2197

2020 m. spalio 13 d. Nr. V-2263

2020 m. spalio 28 d. Nr. V-2385

2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V-2543

Kiti aktualūs dokumentai:
 
Rekomendacijos dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo

Lopšelio-darželio ,,Voveraitė" algoritmai

Lopšelio-darželio ,,Voveraitė" nuotlinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Lopšelio-darželio ,,Voveraitė" nuotolinio ugdymo organizavimo priemonių planas

Lopšelio-darželio ,,Voveraitė" COVID-19 užkrečiamos ligos prevencinis planas

Lopšelio-darželio ,,Voveraitė" COVID-19 užkrečiamos ligos pevencijos priemonių planas

Lopšelio-darželio ,,Voveraitė" priešmokyklinio ugdymo veiklų tvarkaraštis įvedus nuotolinį ugdymą

Ugdymo organizavimas nuo 2020 m. lapkričio 9 d. (įvedus karantiną).