Panevėžio lopšelis-darželis ,,VOVERAITĖ"-
Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga
Aukštaičių g. 48, Panevėžys
LT-36123, tel. 8 45 433352
Įmonės kodas 190412474
Darbo laikas - 7.00-18.00
El.paštas: panvoveraite@gmail.com
internetinė svetainė: www.voveraite.lt
 
         
 
  

DĖL MOKESČIO ĮSTAIGOS REIKMĖMS NAUJOJO KARANTINO LAIKOTARPIU (NUO LAPKRIČIO 7 D.)!

  Naujojo karantino laikotarpiu mokestis įstaigos reikmėms yra mokomas.

Nuo 2020 m. lapkričio 7 d. paskelbus Lietuvoje visuotinį karantiną, ikimokyklinio ugdymo mokyklos ugdymo paslaugas teikia ir mokestis ugdymo įstaigos reikmėms mokomas. Tėvai savarankiškai sprendžia dėl vaiko vedimo ar nevedimo. Jei Lietuvos Respublikos vyriausybės sprendimu bus ribojama arba stabdoma ugdymo įstaigų veikla, tai mokesčio nereikės mokėti.

Administracijos informacijaAKTUALI INFORMACIJA


Lopšelio-darželio "Voveraitė" direktoriaus 2020 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. VĮ-63 "Dėl ugdymo proseco organizavimo" nuo š. m. spalio 26 d.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba), atsižvelgdama į tai, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyva 2020 m. paskelbti Vaikų emocinės gerovės metais bei į tai, kad šių metų pavasario situacija Lietuvoje dėl COVID–19 (koronaviruso infekcijos) ir jos grėsmės neigiamai paveikė žmonių emocinę sveikatą, o karantino laikotarpiu pakitęs gyvenimo būdas išryškino santykių šeimose problemas (teisėsaugos duomenimis, daugėjo smurto artimoje aplinkoje atvejų ir kt.) ir ypač pažeidžiami tapo vaikai, kurie prasidėjus naujiems mokslo metams sugrįžo į mokyklas, todėl informuojame apieTarnyboje veikiančios Pagalbos vaikams linijos veiklą:
http://impartner.lt/ads/pagalba_vaikams/201612/pagalba_vaikams_konsult_180x150_04/pagalba_vaikams_konsult_180x150_02.htmlAtvedant vaikutį, reikia dėvėti kaukę ar kitą apsaugos priemonę.

Kviečiu susitelkti ir atsakingai rūpintis visų mūsų sveikata ir saugumu.
INFORMACIJA DĖL VAIKŲ SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ!


Vadovaujantis sveikatos tikrinimo tvarkos aprašu su pakitusiomis nuostatomis (aktyvios nuorodos: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3dfc9970c0f011ea9815f635b9c0dcef ), informuojame, jog pratęstas vaikų, kurie lankė lopšelį-darželį ,,Voveraitė" ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepakito, sveikatos pažymėjimų galiojimo laikas -  iki metų galo. Kitais atvejais vaikų sveikatą tėveliai turi patikrinti iki mokslo metų pradžios.

Panevėžio lopšelis-darželis ,,Voveraitė" padės tėvams (globėjams, rūpintojams) teikti ugdymą namuose. Daugiau informacijos rasite čia.

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos įsakymas dėl pagalbos teikiant ugdymą namuose.


Smagu, kad Panevėžio lopšelis-darželis ,,Voveraitė" dalyvauja Europos Sąjungos finansuojamame projekte. Daugiau informacijos čia.