Panevėžio lopšelis-darželis ,,VOVERAITĖ"-
Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga
Aukštaičių g. 48, Panevėžys
LT-36123, tel. 8 45 433352
Įmonės kodas 190412474
Darbo laikas - 7.00-18.00
El.paštas: panvoveraite@gmail.com
internetinė svetainė: www.voveraite.lt
 
         
 
  
INFORMUOJAME:

Nuo 2020 m. sausio 1 d. keičiasi mokesčio už vaikų išlaikymą darželyje kainos:
Lopšelio grupė: 1 maitinimo (pietų) kaina - 1,03 Eur, 2 maitinimų (pusryčių ir pietų arba pietų ir vakarienės) kaina - 1,51 Eur, 3 maitinimų kaina - 1,99 Eur.
Darželio ar priešmokyklinė grupė: 1 maitinimo (pietų) kaina - 1,18 Eur, 2 maitinimų (pusryčių ir pietų arba pietų ir vakarienės) kaina - 1,72 Eur, 3 maitinimų kaina - 2,26 Eur.
Primename, kad mokestis už vaiko išlaikymą darželyje skaičiuojamas dauginant vienos dienos maitinimo kainą, kuri priklauso nuo pasirinkto maitinimų skaičiaus, iš darbo dienų skaičiaus ir mokamas už einamą mėnesį.
Kviečiame susipažinti su mokesčio įstaigos reikmėms ataskaita už 2019 metus. Spausti čia.


 
2020 m. SAUSIO  mėn. renginiai:
 
1. 2020 m. sausio 6 d. 10.00 val. šventinis rytmetis ,,Trys Karaliai".
2. 2020 m. sausio 7 d. 10.00 val. lopšelyje -darželyje ,,Voveraitė"  buvo organizuotos  civilinės saugos funkcinės pratybos tema ,,Panevėžio lopšelio-darželio ,,Voveraitė" ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės, viešosios tvarkos palaikymo ir evakavimo grandies narių, asmens atsakingo už perspėjimą ir informavimą ir asmens atsakingo už informacijos priėmimą ir perdavimą veiksmai organizuojant ir vykdant darbuotojų, ugdytinių evakavimą iš pastato ekstremaliosios situacijos gaisro metu". Pratybose dalyvavo ,,Drugelių" , ,,Lapiukų", ,,Bitučių" ir ,,Skruzdėliukų" grupių ugdytiniai, pedagogai.
3. 2020 m. sausio 13 d. (pirmadienį)  8.00-8.10 val. pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija".
4. 2020 m.sausio 13 d. 9.30 val. ,,Drugelių" grupės  išvyka į Panevėžio  AVPK Saugaus eismo klasę.
5. 2020 m. sausio 13 d. 10.00 val. ,,Ančiukų" grupės išvyka prie Žagienės upelio. Antyčių lesinimas.
6. 2020 m. sausio 14 d. 9.30 val. ,,Drugelių" grupės išvyka į Panevėžio miesto Greitosios medicinos pagalbos stotį.
7. 2020 m. sausio 16 d.  9.30 val. ,,Drugelių" grupės išvyka į Panevėžio apskrities Priešgaisrinę gelbėjimo stotį. 
8. 2020 m. sausio 17 d. 10.30 val. ,,Skruzdėliukų" grupės išvyka į Panevėžio AVPK Saugaus eismo klasę.
9. 2020 m. sausio 27 d. 10.30 val. ,,Lapiukų"  grupės išvyka į Panevėžio AVPK Saugaus eismo klasę.
 

INFORMACIJA APIE DALYVAVIMĄ PROJEKTE

Panevėžio lopšelis-darželis "VOVERAITĖ" dalyvauja iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte "RENKUOSI SVEIKATĄ".

Pirmoji projekto veikla vyko jau š.m. rugsėjo 2 d.: vaikučiai smagiai leido laiką ant batuto, žaidė edukacinius žaidimus.

Vyks dar kelios projekto veiklos. Daugiau apie projektą galite paskaityti čia.

Projekto plakatas.