Panevėžio lopšelis-darželis ,,VOVERAITĖ"-
Panevėžio miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga
Aukštaičių g. 48, Panevėžys
LT-36123
Tel. 8 45 433352
Įmonės kodas 190412474
Darbo laikas - 7.00-18.00
 
         
 
  
Tėvelių dėmesiui!
 

 
LAISVŲ VIETŲ NEBETURIME!
 
 L/d.,,Voveraitė" informacija
                                                  

SVARBI INFORMACIJA TĖVELIAMS
Lopšelio -  darželio ,,Voveraitė“ darbo laikas: 7.00 -18.00. Pailgintos dienos grupės darbo laikas iki 18.18 val.
  • Vaikučius į darželį reikia atvesti iki 9.00 val. ryto. Neatvykus į darželį, prašome skambinti tel. 8 45 43 33 52 arba į grupės telefoną.
  • Veikia būreliai: nemokamas priešmokyklinukams -  šokių, mokamas -  krepšinio pradmenų;
  • Lopšelio-darželio ,,Voveraitė“ ikimokyklinio ugdymo programa ,,Spalvota vaikystė“;
  •  Dirba specialistai: logopedai, specialusis pedagogas, meninio ugdymo pedagogas, kineziterapeutas.
  • Esame Lietuvos ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai.

HN 75:2016 reikalavimai vaikų ugdymui

Draudžiama priimti sergančius ar (ir) turinčius užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja ir yra išskyrų iš nosies, kosti, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi užkrečiamosioms ligoms būdingų bėrimo elementų ir kt.), taip pat turinčius utėlių ar glindų vaikus.

Vaikui sunegalavus ugdymo proceso metu, jis izoliuojamas, kol atvyks tėvai, o esant būtinumui nedelsiant kviečiama greitoji medicinos pagalba.

Po ligos vaikas gali būti priimtas tik tėvams (globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F 094/a ).